Animasiyalar

İmpulsun saxlanma qanunu. Mərkezi və kenar kürələrin toqquşması.

Yerin qravitasiya sahesində cismlərin sərbəst hərəkəti.
Elaqeli reqqaslar. Enerji bir rəqqasdan digerinə ötürülür və əksinə. Nəticədə, hər bir rəqqasın amplitudu periodik olaraq dəyişir.

Menfi yüklənmiş buludlar və müsbət yüklü Yer sethi arasında ildırımın əmələ gəlməsi hadisəsi.

Maye ve yaxud qaza batırılmış zərrəciklərin xaotik hərəkəti-Broun hərəkəti.

Qaz molekullarının qravitasiya sahəsində hərekəti. Bolsman paylanması

Elektrik sahesinin geəginlik vektoru E və maqnit sahəsinin gərginlik vektoru H öz aralarında və işığın yayılma istiqametinə perpendikulyardılarElektron yükünün təyin edilməsi-Robert Milliken təcrübəsi.

Lənkəran rayon Boladi kənd 1 saylı orta məktəbin

“Fizika-İnformatika” müəllimi

SEYRAN HEYDƏR oğlu ƏLİYEV

© azfizik

Ünvan

Seyran Əliyev

Адрес: Lənkəıan rayon Boladi kənd Nahir Axundov adına 1 saylı tam orta məktəbi


Телефон: +994703404097

E-mail: Seyranaliyev@mail.ru

Конструктор сайтов - uCoz