FİZİKLƏR

Abdulla İbrahim oğlu Muxtarov 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Abdulla İbrahim oğlu Muxtarov

Anadan olduğu yer: Rusiya Federasiyası, Dağıstan Muxtar Respublikası, Rutul rayonu, Saxur kəndi

Təvəllüdü: 24.12.1918

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, fizik-nəzəriyyəçi

Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Elmi rütbəsi: Professor

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 01.04.02; 01.04.16 - Nəzəri-fizika, nüvə-fizikası

Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: 1972, fizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 130

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 50

Əsas elmi nailiyyətləri:

1. Elmi rəhbərimlə birgə (Sokolov A.A.) Fermionları uzununa (spirallığı), fotonların xətti dairəvi polyarizasiyasını nəzərə alan metod təklif etmişik (1948-cü il).

2. Həmin metod mənim tərəfimdən ixtiyari istiqamətli polyarizasiyanı nəzərə almaq üçün ümumiləşdirilmişdir (1963-cü il).

3. Azərbaycanda nəzəri fizika məktəbini yaratmışam.

4. Yüksək enerjili polyarizə olunmuş zərrəciklərin elektrodinamikasının yaradılmasında intensiv iştirak etmişəm. İlk dəfə spinləri 3/2, 5/2, 7/2 və t/2 olan zərrəciklərin pronaqatorlarını qurmuşam.

5. Bu əsasda ete- dəstələrinin fermionlara, odronlara, vozonlara, rezonanslara və başqa zərrəciklərə çevrilməsi istiqamətində böyük həcmdə tədqiqat işi aparılmış və təcrübə ilə müqayisə edilmişdir, yaxşı uyğunluq alınmışdır.

6. Zəif-elektromaqnit qarşılıqlı təsirlərin standart modelində fərz olunan z-bozondan əlavə z'-bozonun da varlığını tələb edən EtxE8 modelində tədqiqat işləri aparılmışdır.

Kadr hazırlığı:

elmlər namizədlərinin sayı: 25

elmlər doktorlarının sayı: 4

Əsas elmi əsərlərin adları:

К теории аннигиляции электронов и позитронов, Вестник МГУ, №8, 63, 1948

Поляризационные эффекты при распаде p°→е-+е- +γ ЖЭТФ, 37, 575, 1959

Исследование электророждение нуклонных резонансов на поляризованных протонах, Nuovo Cuniento, GA, №1, 13,1971

Суперструнный z' бозон в радиационный е+е- аннигиляции Я.Ф. т. 58, №7, 1288-1297, 1995

Power correction to the pion-photon transition form factor Fπγ(Г2)International Journal of Modern Physics A, vol. 16, №18, (2001), 3179-3190
Təltif və mükafatlar:

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı - 1969;
"Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar. Şərəfli əməyə görə" medalı - 1970;
"1974-cü il sosialist yarışının qalibi" - 1974;
"Azərbaycan SSR xalq təhsili əlaçısı" medalı - 1975
"Şərəf nişanı" ordeni - 1978;
"SSRİ-nin təhsil əlaçısı" medalı - 1980;
"Əmək veteranı" medalı - 1981;
Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi - 1992;
Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni - 1998;
BDU-nun "Xatirə" medalı - 1998

Pedaqoji fəaliyyəti:

1950-ildən Bakı Dövlət Universitetində baş müəllim, dosent, professor işləyirəm. İki tədris kitabının müəllifiyəm. "Statistik fizika", 1961-ci il, "Kvant mexanikası", 1999-cu il.

İş yeri və ünvanı:

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Z.Xəlilov küç.,23

Vəzifəsi: Professor (nəzəri fizika kafedrası).

© azfizik

Ünvan

Seyran Əliyev

Адрес: Lənkəıan rayon Boladi kənd Nahir Axundov adına 1 saylı tam orta məktəbi


Телефон: +994703404097

E-mail: Seyranaliyev@mail.ru

Конструктор сайтов - uCoz