Beynəlxalqsistemdə (BS) əsas ölçü vahidləri. 

1m (metr)  - Uzunluq vahidi

1 kq(kiloqram) – Kütlə vahidi

1 san(saniyə) – Zaman vahidi

1 K (Kelvin) – Temperaturvahidi

1 A (Amper) – Cərəyanşiddəti vahidi

1 mol (mol) - Maddəmiqdarı vahidi

1 Kd(Kandela) – İşıq şiddəti vahidi

 

 

 

Vektorial kəmiyyətlər 

Həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olan  kəmiyyətlərə vektorial kəmiyyətlər deyilir.

Vektorial kəmiyyətlər aşağıdakılardır.

    Yerdəyişmə

   Sürət

   Təcil

   Qüvvə

   Cismin çəkisi

   İmpuls

   Qüvvə impulsu

   İmpuls momenti

   İntevsivlik

   İnduksiya vektoru

 

 

Adsız kəmiyyətlər 

      Sürtünmə əmsalı

      F.İ.Ə(Faydalı iş əmsalı)

      Nisbi uzanma

     Nisbi rütubət

     Dielektrik nüfuzluğu

     Maqnit nüfuzluğu

    Transformasiya əmsalı

    Neytronların artma əmsalı

      Spektrin tərtibi

     Linzanın böyütməsi

     Sındırma əmsalı ( optik sıxlığı)

     Valentlik

     Əlavə yüklənmə

 

 

© azfizik

Ünvan

Seyran Əliyev

Адрес: Lənkəıan rayon Boladi kənd Nahir Axundov adına 1 saylı tam orta məktəbi


Телефон: +994703404097

E-mail: Seyranaliyev@mail.ru

Конструктор сайтов - uCoz