Nəsirəddin Tusi

Nəsirəddin Tusi (1201-Həmadan 1274-Bağdad) azərbaycan alimidir. Ilk müəllimi atası,Bəhmənyar,Ibn Sina məktəbinin alimləri olmuşlar. Marağa astronomiya rəsədxanasının əsasını qoymuşdur."Əxlaqi nasiri","Zid elxani","Teologiya və metafizika" və sair çoxlu elmi əsərləri vardır. Nəsirəddin Tusi planetlərin geosentrik orbirlərinin əsas elementlərinin,sutkalıq orta hərəkətlərini dəqiqliklə vermişdir.Yerin fırlanma oxunun presessiyasını təyin etmişdir.Triqonometriyanı elementlərini vermiş,bucaqların sinus və kosinusunu təyin etmişdir. Onun haqqında deyilir:Əsrin anası hələ belə övlad dünyaya gətirməmişdir. 

 

Evklid

Evklid (e.ə. III əsr) qədim yunan alimidir. "Başlanğıc", "Optika", "Katoptrika" traktatları məlumdur. Işığın düzxətli yayılması və qayıtması qanunlarını vermişdir.Həndəsi optikanın əsasını qoymuşdur. 

Aristotel 

Aristotel (e.ə. 384-322 ) qədim yunan alimidir. Əsərləri həmin dövrün bütün elmlərinə aiddir. "Fizika","Yaranma və məhvolma haqqında","Səma haqqında","Mexanika" və s. traktatları vardır.

Ptolomey Klavdi 

Ptolomey Klavdi (e.ə. III əsr)qədim yunan filosofudur.Əsərləri həndəsi optikaya vəastronomiyaya aiddir. Işığ&#$305n sınmasını tədqiq etmişdir.

 Pyer Ferma 

Pyer Ferma (20.08.1601-12.01.1665)Fransız riyaziyyatçısı və fizikidir.Əsas tədqiqatları optikaya aiddir.Həndəsi optikanın əsas prinsipini (Ferma prinsipi)vermişdir.

 Dekart Rene

Dekart Rene (31.03.1596-11.02.1650) fransız fiziki,filosofu,riyaziyyatçısı və fizioloqudur.1638-ci ildə "Dioptrika" əsəri dərc olunub. Işığın qayıtması,sınması,yayılmasını tədqiq etmişdir

 İsaak Nyuton

 Kendli ailesinde dünyaya göz açan Nyuton, atasını o doğulmamışdan 3 ay qabaq itirmişdi(atası vefat etmişdi). On iki yaşında Grantham-da "kings Schools”a yazılan Nyutonbu mektebi 1661-ci ilde bitirdi. Hemin il Cambridge Universitetindeki Trinity Kollecine daxil oldu. 1665-ci ilin aprelinde bu mektebden lisans(indiki bakalavr pillesi) derecesini aldı. Yüksek lisans(indiki magistr pillesi) çalışmalarına başlayacagı müddetde ehali arasında vahime yaradan veba xesteliyi üzünden universitet bağlandı. Xestelikden qorunmaq meqsedi ile anasının yanına sığınan Nyutonburada keçirdiyi iki il boyunca en önemli ideyalarını gerçekleşdirdi. 1667-ci ilde Trinity Kollecine qayıtdığı zaman differensial ve inteqral hesabın temellerini qoymuş , ağ işığın rengli spektrlere ayrılmasını müeyyenleşdirmiş ve cisimlerin bir-birlerini aralarındakı mesafenin kvadrati ile ters mütenasib olaraq cezb etdiklerini fikrine gelmişdir. Çekingenliyi üzünden Nyuton her bir elmde böyük deyişiklik yarada bilecek bu keşflerin çoxunu uzun iller sonra (meselen differensial ve inteqral hesabları 38 il sonra) üze çıxarmışdır.  Nyuton1669-cu ilde hele 27 yaşı olanda Cambridge Universitetinde riyaziyyat professoru kimi çalışmaşa başladı . 1671-ci ilde ilk aynalı teleskopu ixtira etdi ve ertesi il Royal Society-in üzvü seçildi .Royal Society-ye teklif etdiyi reng haqqında fikirlerinin tenqidlere hedef olması , xüsusen de Robert Hooke terefinden şiddetli tenqidlere meruz qalması Newtonun özüne qapanaraq elm dünyasından elaqesini tamamile kesmeye getirib çıxardı. 
© azfizik

Ünvan

Seyran Əliyev

Адрес: Lənkəıan rayon Boladi kənd Nahir Axundov adına 1 saylı tam orta məktəbi


Телефон: +994703404097

E-mail: Seyranaliyev@mail.ru

Конструктор сайтов - uCoz